YÜKSEK BETON DAYANIMLI SARGISIZ BETONARME KİRİŞ KESİTLERİNDE EĞRİLİK SÜNEKLİĞİ


Makale Adı YÜKSEK BETON DAYANIMLI SARGISIZ BETONARME KİRİŞ KESİTLERİNDE EĞRİLİK SÜNEKLİĞİ
Yazarlar Ercan Cihanlı, Güray Arslan
Anahtar kelimeler Betonarme , kirişler , süneklik , yüksek dayanımlı beton , donatı oranı , gold miner game online free.
Makale Özeti Betonarme elemanlarının enerji yutma kapasiteleri süneklik oranlarının büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Bunlardan kesit eğrilik sünekliği, enerji yutma kapasitesinin en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kuşatılmamış (sargısız) betonarme dikdörtgen kiriş kesitleri ayrı ayrı ele alınmış ve analitik çözümleme için bilgisayar yazılımı hazırlanmıştır. Analitik çözümlemelerle beton dayanımı, çekme donatısı oranı ve çelik donatı akma dayanımı değişiminin kesit eğrilik sünekliğini nasıl etkilediği incelenmiştir.
English Keywords Reinforced concrete , beams , ductility , high-strength concrete , reinforcement ratio
Article Summary in English Energy absorption capacities of reinforced concrete structural members depend on the level of ductility which can be defined in various ways. Among those, section curvature ductility is one of the most important measures of energy absorption capacities. In this study, unconfined reinforced high-strength concrete beam sections have been considered separately and a computer code has been developed for analyzing each case. Major parameters are the strengths of concrete, yield strength of steel and tensile reinforcement ratio. The change of section curvature ductility with the major parameters has been analyzed using the developed code.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.