ÇİMENTO HARCINDAKİ ALTIN MADENİ ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KİMYASAL KATKILARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Makale Adı ÇİMENTO HARCINDAKİ ALTIN MADENİ ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KİMYASAL KATKILARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar Meral YILDIRIM OZEN,Fatma DUR,Kubra KUNT,Emek MOROYDOR DERUN
Anahtar kelimeler Çimento harcı , kimyasal katkı , altın madeni tortusu , endüstriyel atık , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışma, çimento yerine altın madeni atıklarının etkileri üzerine deneysel bir araştırma sunmaktadır. Altın madeni atığı içeren harçların belirlenen bileşiminde çeşitli oranlarda hava sürükleyici ve süperakışkanlaştırıcı katkılar kullanılmıştır. Bu eklenen malzemeler ile çimento harçlarının özellikleri arasındaki ilişkiyi kurmak için priz süresi, su emme ve mukavemet testleri dahil olmak üzere çeşitli analitik değişkenler üzerinde çalışılmıştır. Ek olarak, 28 günlük kürlenen numunelerin bileşimleri belirlendi. X-ışını kırınımı (XRD) analizi ile. Sonuçlar, su/bağlayıcı (w/b) oranı 0,5'te sabit tutulduğunda, çimentonun %10'luk altın madeni tortusu ile değiştirilmesinin, referans numuneninkine benzer mekanik özellikler gösterdiğini göstermiştir. %0.5 süperakışkanlaştırıcı katkı ile hazırlanan harçlar sırasıyla 64.16 MPa ve 8.99 MPa ile en yüksek basınç ve eğilme dayanımı değerlerine ulaşmıştır. Akışkanlık ve su emme özellikleri hava-eğitim katkısı ilavesi ile iyileştirildiğinde, basınç ve eğilme mukavemeti azalır.
English Keywords Cement mortar , chemical admixture , gold mine tailing , industrial waste
Article Summary in English This study presents an experimental investigation on the influences of gold mine tailings as a substitute for cement. Various ratios of air-entraining and superplasticizer admixtures were used in the determined composition of gold mine tailing-containing mortars. Several analytical variables, including setting time, water absorption, and strength tests, were studied to establish the relationship between these added materials and the properties of cement mortars. In addition, the compositions of 28-day–cured samples were identified by X-ray diffraction (XRD) analysis. The results showed that when the water /binder (w/b) ratio is kept constant at 0.5, the replacement of cement by 10% gold mine tailing showed mechanical properties similar to those of the reference sample. The mortars prepared with 0.5% superplasticizer admixture reached the highest compressive and flexural strength values of 64.16 MPa and 8.99 MPa, respectively. When flowability and water absorption properties are improved by the air-entraining admixture addition, the compressive and flexural strength decrease
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.