ANALİTİK AĞ PROSESİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE OPTİMAL YATIRIM STRATEJİSİ SEÇİMİ


Makale Adı ANALİTİK AĞ PROSESİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE OPTİMAL YATIRIM STRATEJİSİ SEÇİMİ
Yazarlar İnci GÖRGÜLÜ, Melek KORKMAZ, Tamer EREN
Anahtar kelimeler Optimal yatırım stratejisi , çok ölçütlü karar verme , analitik ağ prosesi , Topsis. , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan optimal yatırım strateji seçimi problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak analitik ağ süreci (AAP) ve Topsis tabanlı bir yaklaşım önerilmektedir. AAP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, Topsis yöntemi ise alternatiflerin sıralanması için kullanılmıştır. Bir gümüş firmasının verileri analiz edilerek en uygun yatırım stratejisi seçilmiştir.
English Keywords Optimal investment strategy , multicriteria decision making , analytic network process , Topsis.
Article Summary in English In this paper, optimal investment strategy selection problem is handled, that is very important for companies, and a analytic network process (ANP) and technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) based approach is proposed to solve this selection problem. ANP method is used to determine the importance degree of main criteria and subcriteria, TOPSIS method is developed to rank the alternatives. A silver firm’s data were analyzed to select optimal investment strategy.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.