PERİYODİK EĞRİLİKLİ SIRALI LİFLER İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA


Makale Adı PERİYODİK EĞRİLİKLİ SIRALI LİFLER İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA
Yazarlar Reşat KÖŞKER, Yasemen UÇAN
Anahtar kelimeler Tek yönlü lifli kompozitler , sıralı lifler , eğrilikli kompozit , normal gerilmeler. , gold miner game online free.
Makale Özeti Aynı fazlı periyodik eğrilikli sıralı lifler içeren sonsuz elastik matristeki gerilme yayılımını araştırmak için parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, izotrop olmayan cisimler için elastisite teorisinin üç-boyutlu denklemleri kullanılarak geliştirilen yöntem, ilgili normal gerilmelerin araştırılmasında kullanılmıştır. Lif malzemelerinin aynı ve bu liflerin orta çizgilerinin aynı düzlemde yerleştikleri varsayılmıştır. Lifler boyunca tek yönlü yüklemeler sonucu, lifler boyunca arayüzey üzerindeki noktalarda etkiyen normal gerilmeler incelenmiştir. Problem parametrelerinin bu gerilmeler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. İlgili sayısal sonuçlar verilmiştir.
English Keywords Unidirectional fibrous composite , row fibers , curved composite , normal stresses.
Article Summary in English Within the framework of the piecewise homogeneous body model with the use of the three-dimensional equations of the theory of elasticity for anisotropic body a method that is developed to investigate the stress distribution in the infinite elastic matrix containing a periodically curved row fibres having a sine-phase is used to investigate related normal stresses. It is assumed that the materials of the fibres are the same and midlines of these fibres are in the same plane. Under uniaxial loading along the fibres the normal stresses acting along the fibers at interface points are investigated. The influences of the problem parameters on these stresses are analyzed. The corresponding numerical results are presented.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.