SONLU ARALIKTA ÇİFT MERTEBEDEN BİR DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN DÜZENLİ İZİNİN HESAPLANMASI


Makale Adı SONLU ARALIKTA ÇİFT MERTEBEDEN BİR DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN DÜZENLİ İZİNİN HESAPLANMASI
Yazarlar İnci ALBAYRAK, Fatma AKGÜN
Anahtar kelimeler Özdeğer , özfonksiyon , asimtotik ifade , unitar matris. , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmada sonlu aralıkta verilmiş çift mertebeden iki terimli bir diferansiyel denklemin düzenli iz formülü incelenmiştir.
English Keywords Eigenvalue , eigenfunction , asymptotic formula , unitar matrix.
Article Summary in English In this study ,the regularized trace formula of the even ordered differential equation with two terms given on a finite interval is examined
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.