MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA GENETİK ALGORİTMALAR VE OPERATÖRLERİN İŞLEVLERİ


Makale Adı MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA GENETİK ALGORİTMALAR VE OPERATÖRLERİN İŞLEVLERİ
Yazarlar Berna BOLAT, K. Osman EROL, C. Erdem İMRAK
Anahtar kelimeler Genetik algoritmalar , çaprazlama , mutasyon. , gold miner game online free.
Makale Özeti Genetik algoritmalar, doğal seleksiyon ve doğal genetik mekanizmasına dayanan araştırma algoritmalarıdır. Bu çalışmada, genetik algoritmaların tanımı ve çalışma prensibi ele alınmış ve kullanılan çaprazlama ve mutasyon operatörleri incelenmiştir. Genetik algoritmaların mühendislik alanlarındaki uygulamaları için literatür araştırması yapılmış ve bu çalışmalar hakkında bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın son kısmında ise genetik algoritma ile ilgili açıklayıcı bir örnek verilmiştir.
English Keywords Genetic Algorithms , crossover , mutation.
Article Summary in English Genetic Algorithms are research algorithms which are based on natural selection and natural genetic mechanism. In this paper, the definition and the principle as operators of the genetic algorithms have been introduced and (crossover and mutation) have been analyzed. Various studies have been carried out for the engineering applications of genetic algorithms and information has been given about these studies. In the last part of this paper, An explanatory example related to genetic algorithms has been given.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.