SINIR ELEMAN VE SONLU ELEMAN METOD YARDIMIYLA ZİNCİR BAKLASININ GERİLME DAĞILIMI


Makale Adı SINIR ELEMAN VE SONLU ELEMAN METOD YARDIMIYLA ZİNCİR BAKLASININ GERİLME DAĞILIMI
Yazarlar M. Koray KESİKÇİ, M. Cüneyt FETVACI, C. Erdem İMRAK
Anahtar kelimeler Zincir , sonlu eleman metodu , sınır eleman metodu , gerilme dağılımı. , gold miner game online free.
Makale Özeti Sonlu eleman ve sınır eleman metodları, sürekli ortam mekaniği problemlerinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılan metodlardır. Her iki metodun birbirinden teorik farklılıkları ve üstüklükleri, literatürde yaygın olarak incelenmektedir. Bu çalışmada, transport makinalarının çekme ve tahrik elemanı olarak kullanılan makaralı zincirler ele alınmıştır. Standart makaralı zincir baklasının gerilme analizi, hem sınır eleman hem de sonlu eleman metodlarıyla gerçekleştirilmiştir. Maksimum yükleme halindeki standart makaralı zincirin mekanik davranışları gözönüne alınmıştır. Her iki metodun sonuçları birbirileriyle ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılarak, makaralı zincir probleminin çözümü için en uygun metod önerilmiştir.
English Keywords Chain , boundary element method , finite element method , stress distribution.
Article Summary in English Finite and boundary element methods are the well known and the frequently used methods of continuum mechanics. The theoretical differences and the superiorities of the techniques over each other are widely investigated in literature. In the study, roller chains which are used as pulling and driving members of materials handling mechanisms are inspected. Stress analysis of a standard roller chain link is performed using both boundary and finite element methods. The mechanical behaviors of a standard roller chain which is loaded by the maximum allowed load are considered. Comparing the results of the both techniques with each other and the results of literature, the appropriate method for the roller chain problem is proposed.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.