ÜÇ YÜZEYİNDEN EPOKSİLİ ÇELİK LEVHALARLA ONARILMIŞ KİRİŞLERİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ


Makale Adı ÜÇ YÜZEYİNDEN EPOKSİLİ ÇELİK LEVHALARLA ONARILMIŞ KİRİŞLERİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Yazarlar Mustafa ÖNAL, Hanifi TOKGÖZ, Ali KOÇAK
Anahtar kelimeler Betonarme kirişler , Deprem , Hasar , Onarım ve güçlendirme. , gold miner game online free.
Makale Özeti Hasarlı kirişlerin onarımı ve/veya güçlendirilmesinde bir çok yöntem uygulanmaktadır. Genellikle kullanılan yöntemler ilave donatı ve betonla yeni beton katmanı oluşturma (mantolama), karbon lifi ile onarım ve çelik levhalarla onarımdır. Bu çalışmada, altısı referans ve üçü de çekme bölgesinde çelik levha takviye edilerek onarılan dokuz adet kiriş üzerinde çalışma yapılmış, hasarlı ve referans kirişler deneysel olarak incelenerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Tüm numuneler düşey yüklemeye tabi tutulmuş; davranış ve dayanımları karşılaştırılmıştır.
English Keywords Beams , Repairing and Strenngthening , Steel palates , Reinforced concrete.
Article Summary in English There are a lot of methods used repairing and/or strengthening of damaged beams. Usually, these methods are jacketing, repairing with FRP and steel plates. In this study, it has been studied on 9 beams which repaired adhesively bonded steel plates, 6 of them are referance and 3 of them tension zone. The damaged and referance beams compared experimantally. Behaviour and strength of repaired and referance beams are compared under vertical loading.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.