HASARLI BETONARME KİRİŞLERİN ONARIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Makale Adı HASARLI BETONARME KİRİŞLERİN ONARIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Yazarlar Mustafa ÖNAL, Hanifi TOKGÖZ
Anahtar kelimeler Betonarme kirişler , Deprem , Hasar , Onarım ve güçlendirme. , gold miner game online free.
Makale Özeti Betonarme kirişler çeşitli nedenlerle hasara uğrarlar. Hasarlı kirişlerin onarımı veya güçlendirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Konuya açıklık getirmek için yapılan bu çalışmada onarılan kiriş davranışları araştırılmıştır. Deneysel çalışma altısı referans, altısı üzerinde de alttan U şeklinde etriyeler sarılarak çekme donatısı ilave edilip montolanan 12 kiriş üzerinde yapılmıştır. Onarılan kiriş modellerinin davranış ve dayanımları incelenerek taşıma gücü, rijitliği, sünekliği, ve enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılmıştır.
English Keywords Beams , Repairing and strengthening , Steel palates , Reinforced concrete.
Article Summary in English Reinforced concrete beams are damaged because of many reansons. Repeairing and reinforcing the beams have had significant importance lately. To point out this matter, the act of repaired beams is researched in this study. The experimantal research is done on 6 reference beams and 6 cracked beams with its bottom U shaped reinforcements and by adding steel ropes to carrying points. Evaluating behaviour and resistance of repaired beam models; strength, rigidity, continunity and energy absorbing capacity have been compared.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.