TELSİZ HABERLEŞMELİ ANINDA KURULABİLEN VE SENSÖR AĞLARI ÇAPRAZ-YÜZEY DİZAYNI


Makale Adı TELSİZ HABERLEŞMELİ ANINDA KURULABİLEN VE SENSÖR AĞLARI ÇAPRAZ-YÜZEY DİZAYNI
Yazarlar Kemal E. Tepe
Anahtar kelimeler Telsiz haberleşme ağları , çapraz-arayüzlü dizayn , haketli ve anında kurulan ağlar , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu makale yeni yöntem olarak öne çıkan telsiz haberleşmeli ağlarda çapraz yüzey dizaynın (ÇYD) farklılıklarını anlatacağız. ÇYD diğer geleneksel ağ protokollerinden farklı olarak ara yüzeyler arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar. Böylece, bir yüzeyin kullandığı parametreler diğer yüzeyde kullanılabilir, bununla daha verimli bir sistem kurulabilir. ÇYD’nin yararlı olduğu iki örneği ÇYD’nin efektif olduğunu göstermek için burada sunacağız. Birinci örnek de, ÇYD ağdaki enerji tüketimini aza indirmek için iletişim uzaklığını ayarlayan mekanizma ile paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık ve verimi arttırdık. Diğer örnek de ise haketli kullanıcıların hızlarını paket yolu bulma yöntemlerinde kullandık, bu yöntem bize daha kararlı paket yolları bulunmasını sağladı ve ağın verimliği arttı. ÇYD’nin başarılı olmasına rağmen, çeşitli sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunları da burada açıklayacağız.
English Keywords Wireless networks , cross-layer design , wireless networks , mobile ad hoc networks
Article Summary in English This article explains a new paradigm in networking called cross-layer design (CLD), which differs from conventional layered protocol architecture. With CLD, parameters of one layer can be used in optimization of another layer, and interactions among layers are permitted. Two examples of CLD approaches used in mobile ad hoc networks (MANETS) are provided to illustrate the effectiveness of CLD. The first example is using the energy level and consumption parameters depended on transmission range (Physical layer) in the packet routing (Network layer). The second example is including link stability information in network routing. Even though CLD offers benefits, there are challenges as well. These challenges are outlined here.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.