BİODİZEL ÜRETİMİNİN DENEYSEL TASARIMA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Makale Adı BİODİZEL ÜRETİMİNİN DENEYSEL TASARIMA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar Nalan AKGÜN, Gözde DERE
Anahtar kelimeler Biodizel , Deneysel tasarım , Gliserin , Atık bitkisel yağ. , gold miner game online free.
Makale Özeti Türkiye’de hammadde azlığı ve yüksek maliyet, biodizel üretiminin yaygınlaşmasını etkileyen bir faktördür. Bu nedenle bu çalışmada, alternatif hammadde kaynağı olarak atık kızartma yağlarının kullanımı araştırılmıştır. Üç farklı atık yağ kullanılmıştır: zeytinyağı, mısır ve ayçiçek yağı. Transesterifikasyonla biodizel üretim prosesi, deneysel tasarıma dayalı olarak KOH ve metanol ortamında 65C’de gerçekleştirilmiştir. 120 dakika süren deneylerde yağın cinsi, katalizör miktarı ve alkolün yağa hacimsel oranı parametre olarak seçilmiş ve , ve şeklinde kodlanarak 3 seviyede (-1, 0 ve 1) incelenmiştir. Bağımlı değişken, transesterifikasyon dönüşüm oranı olup (ydönüşüm) gliserin miktarından bağımsız ürün olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, atık yağ kullanımından kaynaklanan teknik problemlere ait çözümler de tartışılmıştır.
English Keywords Biodiesel , Experimental design , Glycerol , Waste frying vegetable oil.
Article Summary in English The high cost and lack of availability of feedstocks is limiting the expansion of biodiesel production in Türkiye. The aim of this study was to examine the potential of waste frying oils as an alternative feedstock. Three waste frying oils were considered: olive oil, corn oil and sunflower oil. The process of biodiesel production by transesterification was performed based on an experimental design in the presence of KOH and methanol at 65C. Parameters were the kind of vegetable oils, amount of catalyst and the volumetric ratio of alcohol to oil at 120 min. of agitation time, and coded as , and investigated at three levels (-1, 0 and 1), respectively. The dependent variable, yconversion, was taken as the conversion percentage of transesterification (%), which was calculated as the amount of free glycerol product. Furthermore, the work has also concluded requiring solutions to overcome technical problems based on usage of waste cooking oil.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.