HASTANE YERİ SEÇİMİNE BİR ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI


Makale Adı HASTANE YERİ SEÇİMİNE BİR ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI
Yazarlar Semih ÖNÜT, Umut R. TUZKAYA, Burak KEMER
Anahtar kelimeler Çok kriterli karar verme , hastane yeri seçimi , analitik ağ süreci. , gold miner game online free.
Makale Özeti Günümüzün zorlaşan hayat koşulları ve zorlaşan rekabet koşulları açısından bakıldığında, kuruluş yeri seçiminin, işletme etkinliği ve karlılığı açısından büyük önemi olduğu görülür. Bunun gibi stratejik kararların alınmasında, karar vericiler genellikle birçok amaç ve kriter arasındaki öncelikler ve etkileşimleri göz önüne almak ve birçok nitel ya da nicel kriteri hesaba katmak zorundadırlar. Bu yapıdaki çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri de analitik ağ sürecidir. Analitik ağ süreci, her türlü etkileşim ve geri bildirimi içermesinden dolayı daha gerçekçi karar vermeyi sağlar. Ayrıca karar verme aşamasında nicel faktörlerin yanında nitel faktörlerin de kullanılması sebebiyle oldukça etkilidir. Teknik, özellikle kriterlerin ve alternatiflerin fazla olduğu durumlarda sağlıklı ve tutarlı karar verme için önem taşımaktadır. Bu çalışmada, İstanbul ilinde yapılması düşünülen hastane yatırımlarına örnek olması amacıyla, analitik ağ süreci yöntemi ile Çatalca, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçeleri, hastane kurulabilirlik açısından karşılaştırılmıştır.
English Keywords Multi-criteria decision making , hospital location selection , analytic network process.
Article Summary in English Facility location selection has a great importance in terms of the corporate efficiency and the profitability. In this kind of strategic decisions, decision makers should take into account the precedences and the interactions among various objectives and criteria. One of the multi criteria decision making techniques is analytic network process. Analytic network process provides to make realistic decisions due to the including each kind of interactions and feedbacks. It also gives the opportunity of the combining the qualitative and quantitative factors together. This technique has the ability of making consistent decisions when the number of alternatives or factors is enormous. In this study, Çatalca, Sarıyer and Zeytinburnu regions are evaluated in terms of the compatibility of construction a hospital by using analytic network process.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.