PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE AHP - VIKOR VE AHP - TOPSIS YAKLAŞIMLARI: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Makale Adı PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE AHP - VIKOR VE AHP - TOPSIS YAKLAŞIMLARI: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Yazarlar Hasan DİNÇER, Ali GÖRENER
Anahtar kelimeler AHP , VIKOR , TOPSIS , performans değerlendirme. , gold miner game online free.
Makale Özeti Rekabetin gittikçe arttığı günümüz koşullarında, işletmelerin performanslarını ölçmeleri ve değerlendirmeleri büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli banka gruplarının performans ölçümüne ilişkin değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları, analitik hiyerarşi süreci (AHP) yardımıyla hesaplanmış, sonrasında VIKOR (Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm) ve TOPSIS (İdeal çözüme dayalı sıralama tekniği) yöntemleri kullanılarak ilgili birimlerin performans değerlendirmeleri yapılmıştır.
English Keywords AHP , VIKOR , TOPSIS , performance evaluation.
Article Summary in English In increasing competitive conditions, performance measurement and evaluation of enterprises gained big importance. In this study, weights of performance criteria of the public, privately and foreign-owned bank groups in Turkey were calculated with the help of analytical hierarchy process (AHP); and then, performance evaluation via VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods has been done.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.