GRUP KARARI VERMEDE KULLANILAN BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA: BANKA ŞUBE YERİ SEÇİMİ


Makale Adı GRUP KARARI VERMEDE KULLANILAN BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA: BANKA ŞUBE YERİ SEÇİMİ
Yazarlar Nihan TIRMIKÇIOĞLU ÇINAR
Anahtar kelimeler Bulanık TOPSIS , üçgen bulanık sayılar , banka şube yeri seçimi. , gold miner game online free.
Makale Özeti Bu çalışmada, bankacılık sektöründe yaklaşık on beş senedir faaliyet gösteren bir bankanın, hiç şubesinin bulunmadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki beş aday şehir arasından en doğru tercih yapabilmesine yönelik bir karar destek modeli önerilmektedir. Geliştirilen karar destek modelinde, çok kriterli karar verme yöntemlerinden, değerlendirme süreçlerinin bulanıklığından dolayı aralıklı karar vermeyi olanaklı kılan bulanık TOPSIS yöntemi, farklı iki biçimiyle uygulanmaktadır. Belirlenen kriterler altında yapılan değerlendirmelere göre, Diyarbakır en iyi aday şehir olarak belirlenmiştir ve aday şehirlerin sıralamasının her iki metotta da değişmediği gözlenmiştir.
English Keywords Fuzzy TOPSIS , triangular fuzzy numbers , bank branch location selection.
Article Summary in English This study’s goal is to provide a decision support model in order to help a bank selecting the most appropriate city for opening a branch among six alternatives in the South Eastern of Turkey. In the proposed decision support model, because of the fuzziness of the evaluation process, the fuzzy TOPSIS method which allow to make decisions using intervals is applied in its two different algorithms. At the end of the study, according to the evaluations under the considered criteria. Diyarbakır is found out the best candidate city and it’s observed that the ranking orders of candidate cities don’t change in the examined methods.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.