Gold Sigma : kalsiyum kelime miners

Anahtar kelime olarak "kalsiyum" içeren makaleler

Kelimeler : Kalsiyum

ATIKSULARDAKİ SÜLFATIN KİMYASAL ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ

Yazarlar : Dilek DURANOĞLU

Ay : 3

Yıl : 2012

Cilt No : 30

Sayı : 1

Sayfa :39-55

Makale : Özet Full Text

Yayın : 378

BİYOMİNERALİZASYONA MODEL OLARAK HİDROKSİAPATİT VE KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNUN İNCELENMESİ

Yazarlar : Emel AKYOL, Özlem DOĞAN, Mualla ÖNER

Ay : 9

Yıl : 2005

Cilt No : 23

Sayı : 3

Sayfa :11

Makale : Özet Full Text

Yayın : 282

POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar : Emel AKYOL, Mualla ÖNER

Ay : 3

Yıl : 2007

Cilt No : 25

Sayı : 1

Sayfa :48

Makale : Özet Full Text

Yayın : 212

KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA POLİMERLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar : Muhammed Bora AKIN, Ayhan BOZKURT, Mualla ÖNER

Ay : 6

Yıl : 2007

Cilt No : 25

Sayı : 2

Sayfa :170

Makale : Özet Full Text

Yayın : 203

KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA POLİETİLENGLİKOL METAKRİLATVİNİLSÜLFONİK ASİT AŞI KOPOLİMERİNİN ETKİSİ

Yazarlar : Semra Kırboğa, Mualla Öner

Ay : 6

Yıl : 2008

Cilt No : 26

Sayı : 2

Sayfa :151

Makale : Özet Full Text

Yayın : 85

MAYADA SİFİNGOLİPİD İLE DİĞER SİNYAL İLETİMİ MEKANİZMALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Yazarlar : Esra Yücel, Ayça Cankorur, Elif Dereli, Feras Alazi, İlkay Aslandağ, Betül Kavun, Saliha D. Tekir, K. Yalçın Arga, Kutlu Ö. Ülgen

Ay : 9

Yıl : 2008

Cilt No : 26

Sayı : 3

Sayfa :162

Makale : Özet Full Text

Yayın : 74

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.