Sigma Dergisi Hakkında

Bilime katkı sağlamak amacıyla Üniversitemiz 1983 yılından beri önce Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi sonra Sigma MÜhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi adı altında yayın faaliyetlerini nitelikli olarak sürdürmektedir. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup periyodik olarak, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak Üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergimizde ağırlıklı olarak bilimsel araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.

Sigma MÜhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi kendi araştırma alanlarında akademik saygınlığı üst seviyede olan kıymetli bilim insanlarından oluşan yayın kuruluna sahiptir. Bu değerli yayın kurulumuz dergimizin uluslararası akademik standartlarda yayın yapmasını sağlamaktadır. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi`ne yayınlanmak Üzere teslim edilen makaleler yayın kurulumuz tarafından belirlenen ilgili konuda uzman en az Üç hakem tarafından bilime katkısı irdelenerek değerlendirilmektedir.

Sigma MÜhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi`nin hedefi daha çok makale alan ve yayınlayan, makalelerin kısa sürede değerlendirildiği, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ve ağrılıklı olarak elektronik iletişim içinde olan, bilim insanları tarafından araştırmalarının yayınlanması için tercih ettiği bir dergi olabilmektir.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi`nde ağırlıklı olarak yayınlanan araştırma makalelerinin yanında, bilimsel derleme makaleleri ve kısa makaleler yayınlanmaktadır. Ayrıca YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsünde tamamlanan doktora tezlerinden Üretilen makaleler özel sayı ile Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi`nde yayınlanmaktadır. Bunlara ilave olarak dergimizin her sayısında bir davetli makaleye yer vermeye çalışılmaktadır. Son olarak, alanında prestijli olduğu kabul edilen konferanslardan seçilen bildiriler tekrar hakem değerlendirmelerinden geçirilerek dergimizde yayınlanmaktadır.

Dergimize ve bilime katkıları olan değerli zamanlarından fedakarlık yapan, özveriyle çalışan tüm bilim insanlarına teşekkÜr eder, araştırmalarında ve bilimsel çalışmalarında başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Doç.Dr. Barış SEVİM
EditörOther Documents : Games and Links

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.