Yayın İlkesi

1983 yılından beri yayınlanmakta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2004 yılından itibaren yeni Sigma adı altında yayınlanmaktadır. Sigma Dergisi tüm Türkiye`de bilinen ulusal hakemli bir dergidir.
Türkiye de 81 ilde bulunan tüm Üniversitelerden ve zaman zamanda Azerbeycan, İran ve Balkan ülkelerinden makaleler sunulmaktadır. Dergimiz Türkiyedeki bulunan Üniversitelerin kitaplıklarında bulunmaktadır. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde daha önce herhangi bir dilde veya başka herhangi bir ulusal/uluslararası dergide yayınlanmamış veya yayınlanma/değerlendirme aşamasında olmayan orijinal bir araştırmayı, bulgu ve sonuçlarıyla bu konuda yapılan önceki çalışmaları da ana hatlarıyla özetleyerek, yeterli düzeyde irdeleyen ve tartışan makalelere, yeni yapılan araştırmanın yanında yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen güncel derleme yazılarına veya orijinal bir çalışmanın sonuçlarını zaman kaybetmeden bildiren kısa bildirilere yer verilmektedir.

Dergimiz ve sayfasında verilen yazım kurallarına göre hazırlanan ve sunulan makaleler editörlüğümüzün ön incelemesinden sonra konusunda uzman tarafsız hakemlere gönderilmekte ve hakemlerin raporları doğrultusunda yayınlanması konusunda son karar verilmektedir.

Hakem raporları doğrultusunda makale ile ilgili son karar;

  1. makalenin kabulu
  2. makalenin düzeltildikten sonra tekrar hakem incelemesine alınması
  3. sunulduğu şekli ile makalenin yayınlanamayacağı ancak makale üzerinde esaslı bir düzeltme yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilebileceği veya
  4. makalenin Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanamayacağı şeklinde olabilirOther Documents : Games and Links

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.